Bilde viser en skattekiste som lyser. Det er nøyaktig dette kapitalfunn er - en litt hemmelig ordning som alle vet om - men ingen bruker.

Kapitalfunn, hva er det?

Kapitalfunn er kanskje den største og beste gavepakken til startups i Norge. Det er et program fra staten hvor målsetningen er å stimulere til investeringer i nye bedrifter. Kort fortalt kan du få opptil 220 000,- kroner igjen på skatten din privat ved å investere i nye bedrifter. Veldig enkelt og greit egentlig. Du lurer sikkert nå på: Hvorfor? Hvordan? Hva må jeg gjøre?

Hvorfor trenger Norge flere startups

Staten har opprettet et insentiv program som skal gjøre det lønnsomt og attraktivt å investere i start-up bedrifter. Bakgrunnen for insentiv programmet er tett knyttet til at norsk økonomi er veldig avhengig av oljeutvinning. Alle tegn i tiden peker mot at oljen ikke vil ha like stor betydning for norsk økonomi som den har i dag. I lys av det er det helt nødvendig at norsk økonomi får flere ben å stå på.

Staten legger til rette for at Norge skal bli bedre på å utvikle innovative løsninger innenfor alle bransjer.

Dette betyr at vi i Norge må bruke tid og kloke hoder på å starte, utvikle og innovere mye mer enn hva vi gjør i dag. Fremtiden for Norge ligger i å være teknologisk smartere enn våre handelspartnere og handels konkurrenter.

Staten legger til rette for nye investeringer

For å oppnå målsetningen med at flere investerer i nye og innovative selskaper har staten innført flere ordninger som skal stimulere til investeringer og samtidig gi skattefordeler.

Til tross for at ordningene er der ute, er det for veldig mange vanskelig å sette seg inn i hva og hvordan forskjellige skattefordeler fungerer.

Småsparere og investeringer

I Norge i dag finnes det i dag over en halv million private som eier aksjer i børsnoterte selskaper. De fleste av disse eier aksjene sine privat.

Det kan være utfordrende for småsparere å tjene de virkelig gode pengene på Børsen. Som regel er det de profesjonelle aktørene på Børsen som får den største avkastningene på sine aksjer.

Ved å investere privat i aksjer mister man mange av de skatteinsentivene staten har satt opp for å stimulere til nye investeringer. Det finnes alternativer, men de er ofte litt kompliserte, og derav lite brukt.

Svært mange småsparere ville ha fått mer ut av pengene sine ved å plassere de i unoterte selskaper, altså selskaper utenfor børsen. Grunnen til dette er at det er en helt annen informasjonsflyt rundt disse selskapene. Men, det er samtidig noe høyere risiko, men oppsiden kan være mye større. Kahoot! er et eksempel på dette. De som var de første til å investere i selskapet, lenge før det var på børsen har nå sett sine tusenlapper vokse til millioner. Et investert beløp på 30 000,- kan for eksempel raskt vokse til 1 million ved en børsnotering av selskapet.

Liten innsats kan gi stor gevinst.

Investere i unoterte aksjer generelt

Unoterte aksjer høres komplisert ut. Det er ganske enkelt aksjer som ikke er på handelslistene til Oslo Børs. Dette er typisk mindre firmaer, og når man snakker om investeringer er det ofte startups. Dette er aksjer som omsettes sjeldnere. Ofte må man holde på aksjene lengre enn hva man må på børsen. Til gjengjeld kan oppsiden bli langt høyere på unoterte aksjer.

Det er flere fordeler med unoterte aksjer. Skatteinsentiver er kanskje det viktigste.

La oss si at du kjøper aksjer for 100 000 kroner i et aksjeselskap utenfor børsen. Det kan være det lokale verkstedet, bedriften du arbeider i, eller en innovativ startup som du tror vil gjøre det bra. Investerer du pengene privat vil du få skatt på gevinsten ved salg med en gang, det er ca 32%. Men gjør du dette via et holdingselskap kan du utsette skatten til du faktisk tar ut pengene til deg selv. Noe som gjør at du kan investere pengene i neste firma skattefritt, og heller vente med å betale skatten. Du har da 32% mer å investere for.

Kapitalfunn

Kapitalfunn er et svært attraktivt ordning som er etablert for å øke interessen for å investere i gründere og startups. Det er en ordning hvor du får 22% tilbake på investeringer. Hvis du investerer 100 000 kroner i en start-up, så får du 22 000 kroner tilbake på skatten din privat neste år.

Det er noen krav investor må forholde seg til, og noen krav et firma må oppfylle. Dette er krav man må forholde seg til. Det beste er når firmaet du skal investere i forholder seg til Kapitalfunn. Om de ikke gjør det må du selv rapportere inn for å få skattefordelene.

Hva må jeg gjøre?

Du kan gjøre dette selv. Det er del papirarbeid du må utføre hvert år. Det er anbefalt å gjøre dette via et Holdingselskap, men det er ikke et krav. Fordelen ved å utføre dette via et Holdingselskap er når du tjener penger på investeringen så kan du re-investere den skattefritt. Du får fremdeles Kapitalfunn skattefordelen privat.

Det aller enkleste er å få oss til å gjøre alt dette for deg. Vi setter opp et Holdingselskapet med bankkonto, og alt av tilknyttet papirarbeidet. Rapportering til myndigheter, så som Aksjonærregisteret, Regnskapsregisteret og Skatteetaten ivaretas også av oss.

Den dagen du skulle ønske å endre Holdingselskapet til daglig drift, eller om du ikke er fornøyd med oss så kan du enkelt avslutte våre tjenester.

Dette er rett og slett den enkleste og rimeligste måten du kan bli en proff på aksjemarkedet. Og ja, du kan investere i børsnoterte selskaper via Holdingselskapet.