Bilde av noen som ser på en investeringsgrafe

Hva er et Holdingselskap

Har du aksjer eller ønsker å investere i aksjer kan et eget Holdingselskap være langt mer lønnsomt enn andre alternativer. Er du ikke kjent med Holdingselskap så er det kort fortalt tilnærmet likt et ordinært aksjeselskap. Hovedforskjellen for privatpersoner er at aksjeutbyttet i eget Holdingselskap ikke blir beskattet, så fremt utbyttet blir benyttet til kjøp av flere aksjer i samme selskap, eller i flere andre selskaper.

Hvorfor bruke et Holdingselskap?

Fritaksmetoden er innført for at det skal være gunstig og lønnsomt for privatpersoner å investere i aksjer via et Holdingselskap.

Vi skal her forklare så enkelt som mulig hva Fritaksmetoden innebærer ved å bruke et eksempel. Du eier aksjer i firma A. Det utbetales utbytte til deg på 100 kroner. Når du som privatperson får disse pengene utbetalt, må du betale nesten 32 kroner i aksjeutbytte. Fritaksmetoden medfører at når du eier aksjer via et Holdingselskap så blir det annerledes.

Ditt Holdingselskap får utbytte nesten skattefritt.

Om ditt Holdingselskap eier mer enn 90% av aksjene i selskapet som betaler utbytte er det helt skattefritt. Om det er mindre eierskap enn 90% blir du skattepliktig med 3 kroner i vårt eksempel.

Du står da fritt til å bruke pengene i Holdingselskapet til å reinvestere inn i andre bedrifter. Du kan med andre ord investere 97 kroner i en annen bedrift. Eier du aksjene utenom et Holdingselskap ville du til sammenligning bare ha hatt 68 kroner til investering.

Utbytteskatt, til deg privat, får du først når det tas penger ut av Holdingselskapet. Fordelen er at de ekstra pengene som du ellers ville ha betalt skatt for har arbeidet for deg i andre selskaper eller fond, med konsekvens at du har tjent mer enn du eller ville ha gjort.

Dette gjør seg enda mer gjeldende når det kommer til salg av aksjer i firmaer. Da kan Holdingselskapet motta hele gevinsten skattefritt, og du kan fritt reinvestere beløpet i andre selskaper. Skulle du være utenfor en Holdingselskap ville du fått nesten 32% skatt på hele gevinsten.

Om ditt Holdingselskap eier mer enn 90% av aksjene i selskapet som betaler utbytte er det helt skattefritt. Om du har mindre eierskap enn 90% blir den skattepliktige delen 3 kroner i vårt eksempel.

Risikospredning

Er du eier av et firma vil et Holdingselskap kunne spre risikoen enkelt og fleksibelt.

La oss si at du driver et malerfirma. Du eier kanskje eiendom, lokaler og mye verktøy. I tillegg har du kanskje noen ansatte. Om du skulle gå konkurs kan du risikere å miste eiendom, lokaler og verktøy, samt at pengene du har opptjent men ikke tatt ut til deg selv, blir borte.

Har du et Holdingselskap så kan du spre risikoen ved å ha eiendom, lokaler og verktøy i et eiendomsselskap. Deretter kan driftsselskapet lease eller leie dette fra eiendomsselskapet. Begge selskapene er eid av et Holdingselskap. Hvert år betales et utbytte til Holdingselskapet fra begge selskapene. Disse pengene kan du velge å ha liggende i Holdingselskapet. Om driftsselskapet går konkurs vil du fremdeles ha eiendommen, lokaler og verktøy i eie, samt pengene som er tatt ut av driftsselskapet og eiendomsselskapet er intakte. Du har dermed senket risikoen hvis noe uforutsett skulle inntreffe.

Papirarbeidet

Et Holdingselskap har ingen vanlig drift, men det er fremdeles en del papirarbeid og frister som må overholdes. Du har diverse oppgave som aksjonæroppgave, ligning og regnskap. I tillegg oppgaver for når du øker eller minsker egenkapitalen i bedriften. Det kan være mye å holde orden på, i tillegg til at det er tidskrevende. Mange må ha et regnskapsprogram og en regnskapsfører for å få alt riktig. Det kan bli dyrt, og ofte komplisert om man skal gjøre dette selv.

HaaS

Heldigvis kan vi tilby en bedre løsning.

HaaS er spesialister på Holdingselskaper og strukturen knyttet til Holdingselskap. Vi setter opp ditt Holdingselskap og drifter det for deg. Du får melding når ting er gjennomført, eller når det kreves at du må utføre enkelte oppgaver. Det er uten binding og er rimelig. Er du ikke fornøyd kan du enkelt avslutte og fortsatt beholde alt som er utført av oss tidligere.