Bilde av en koffert med penger - symboliserer hva et holdingselskap fra Haas egentlig er - en koffert med penger.

Hva er egentlig et aksjeselskap

Et holdingselskap er egentlig et helt vanlig aksjeselskap. Det har et organisasjonsnummer og en bankkonto. Selskapet må som alle andre selskaper leverer skjemaer og regnskap til Skatteetaten hvert år. Hva er så spesielt med et Holdingselskap Hvorfor beskrives vanlige aksjeselskaper som aksjeselskap og Holdingselskap som Holdingselskap spør du kanskje.

Hvorfor finnes aksjeselskap

Det første aksjeselskapet ble startet på tidlig 1800 tallet. Før dette skjedde all handel mellom privatpersoner. Det å kunne skille mellom private og noe annet, altså et aksjeselskap, var svært innovativ og blir sett på som en av de viktigste innovasjonene når det kommer til utviklingen av den moderne økonomisk verden.

Det påstås at grunnen til at man ønsket å skille mellom privat kjøp og salg, og salg i større skala i et firma var at regjeringer over hele verden ville senke risikoen for å investerer i nye ideer. Om du hadde ønsket å kjøpe 10 kuer - for så å selge melken, så var det aldri et problem. Utfordringen var om alle kuene døde og du plutselig ikke hadde noe melk å selge. Hadde du da kjøpt kuene på kreditt, ville du fremdeles måtte betale for kuene du ikke lengre hadde. Mens om du hadde kjøpt disse kuene i et selskap kunne man nå senke risikoen ved at i stedet for personlig konkurs, så gikk selskapet konkurs i stedet. Personen sto nå fritt til å starte igjen med en ny ide. Dette er grunntanken bak et moderne aksjeselskap.

Dette har selvsagt blitt modernisert frem til i dag, og det er kommet mange lover og regler man må følge. Det er også kommet mange gunstige skattefordeler for personer som har aksjeselskap. Dette betyr imidlertid ikke at personene som eier et firma er fritatt fra ansvar for hva som skjer med selskapet, risikoen derimot er ekstremt mye lavere.

Fordeler med et aksjeselskap

Det finnes en rekke fordeler med et aksjeselskap som fleksibilitet og beskyttelse. Det er derfor det finnes konsern og forskjellige selskapsstrukturer som kan virke kompliserte og vanskelige å forstå. Det er hovedsakelig to grunner til ulike selskapsstrukturer - fleksibilitet og beskyttelse.

Fleksibilitet

Det er to ting som gjør aksjeselskaper fleksible. Det ene er ved kjøp og salg av et firma. Det er en relativt enkel affære å selge et aksjeselskap, da det som regel bare er en kjøpekontrakt som må fylles ut. Den andre er at med et aksjeselskaper er man relativt fri til hvordan skatt behandles. Ett av de mest bruke fordelene ved at aksjeselskap er å flytte penger for å spare eller utsette skatt.

Det finnes flere regler for firmaer som gir skattefordeler. Det er et ønske fra staten at det blir investert så mye som mulig i økonomien. Dette reguleres enklest via skattereduksjoner. For en stat å gi skattefradrag på investeringer til private er faktisk ganske vanskelig, ikke teknisk vanskelig, men politisk vanskelig. Da de som drar mest nytte av slike støtteordninger ofte er bemidlede personer, de også i mindre tall i enhver økonomi. Det er derfor politisk enklest å gi skatteletter til firmaer.

Beskyttelse

Aksjeselskaper har også en ekstra fordel når det kommer til beskyttelse av investor eller eiere. På norsk så heter det aksjeselskap, mens på engelsk er det et mer beskrivende navn: Limited Liability Company. Ofte forkortet som et LLC. Det betyr at det er begrenset ansvar for eiere og investorer. For eksempel, la oss si at en ansatt gjør et eller annet som betyr at selskapet blir erstatningsansvarlig. Da kan firmaet bli krevd erstatning, men ikke eiere og investorer. Det heter på engelsk limited, altså begrenset, noe som betyr at eiere og investorer ikke er 100% fritatt for ansvar for hva som skjer i firmaet. Det er regler for når og hvordan en eier kan bli stilt til ansvar.

Bakdeler med et aksjeselskap

Som med alle gode ting så er det noen bakdeler med et aksjeselskap. Kanskje den største bakdelen med et aksjeselskap er at det er en god del plikter som medfølger. Det er ligninger, aksjonæroppgaver, aksjebøker, regnskap og en god del papirarbeid når man ønsker å for eksempel øke egenkapitalen i firmaet.

Dette er heldigvis noe som man kan få hjelp til av regnskapsførere, advokater og revisorer. Dette koster en del men fordelene veier som regel opp for dette.

Hva er Haas

Vi i HaaS har spesialisert oss på noe som heter Holdingselskap, det er et spesialisert selskap for investorer og eiere av egne bedrifter.