Bilde viser en mørklagt grav - med et lite lys på seg. Haas er det lyset, og vi gjør det sånn at vanskelige ting blir enkelt. Bli en av oss i dag

Hemmelig skattetriks: Kapitalfunn

Ikke helt hemmelig, men forbausende lite kjent og lite brukt. Alle som ønsker å investere kan dra nytte av Kapitalfunn. Kort fortalt er Kapitalfunn et program for å stimulere investeringer i startups og innovative bedrifter.

Fordelene med Kapitalfunn

Det er mange fordeler for startups som benytter seg av Kapitalfunn. Ordningen er etablert for at det skal være enklere å tiltrekke seg investorer. Det betyr at det skal bli enklere å innhente kapital, men også at det blir enklere for startups å rekruttere investorer med kompetanse og nettverk i miljøer man enten ikke har nådd, eller ikke har vært naturlig å henvende seg til.

Et startup selskap kan, ved å benytte Kapitalfunn, hente inn 5 millioner i året. Kravene som stilles er ikke urimelige. Selskapet må minimum ha årlig lønnsutgifter på 400 000 kroner, noe som enten betyr halv lønn til to personer, eller en lønn for en person. Om selskapet ikke har noen personer på lønningslisten, vil selskapet ikke være kvalifisert til å være med i Kapitalfunn. For investorer gir dette trygghet med hensyn til seriøsitet i startupselskapet.

For at investorer skal ha trygghet knyttet til sine investeringer, kan en investor sette målkrav til startup selskapet. For eksempel at det ønsker å investere 5 millioner totalt, men at det slippes en million i året. Slik kan investoren benytte seg av Kapitalfunn. Første året får investoren skattefradrag på 220 000 kroner, noe som betyr at etter fem år har investoren teknisk sett investert 5 millioner. Med Kapitalfunn ordningen så har investoren fått 1,1 millioner i skattefradrag. I praksis har investoren investert 3,9 millioner over en 5 årsperiode.

I eksemplet over har investor kjøpt aksjer til en verdi av 5 millioner, mens risikokapitalen er begrenset til 3,9 millioner. Det er ganske genialt.

Hvordan benytte seg av Kapitalfunn

Kapitalfunn er en ordning fra Skatteetaten hvor startups rapporterer inn det som er investert i firmaet. Følges denne fremgangsmåten fra startup selskapet er det ikke nødvendig at du foretar deg noe. Rapportering fra startup selskapet medfører at dine investeringer automatisk kommer inn i din selvangivelse.

Skulle du investere privat i en startup så går du glipp av en rekke skattefordeler. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du oppretter et Holdingselskap.

For mange vil det oppleves som komplekst å opprette Holdingselskap på egenhånd. Vi har opprettet et selskap hvor vi etablerer Holdingselskap for privatpersoner og bedrifter. Vi har kalt dette Holdingselskap as a service (HaaS). Vi har spesialisert oss på Holdingselskap og tar oss av alt papirarbeidet. Vi sikrer også at du får Kapitalfunnfradraget privat når du investerer via ditt Holdingselskap.

Den årlige administrasjonen er knyttet til aksjonærmelding, regnskap og ligning. Uføres det en emisjon, eller emisjoner må dette også rapporteres inn.

HaaS kan ta all administrasjon og rapportering for deg.