Bilde som viser en sikkerhetsknapp - noe som vi adresserer i denne blogg posten.

Selvstendig næringsdrivende - hva bør du tenke på

Driver du ditt eget firma og eier det privat, går du glipp av store og viktige fordeler. Et Holdingselskap gir deg mange fordeler du ikke vil ha som privateier av et firma. Disse fordelene kan ved første øyekast se ut som minimale, men over tid blir de veldig store.

Skatt og investeringer

De fleste oppretter Holdingselskaper alt for sent, og når de gjør det er det pga skatt og investeringer av overskudd.

Holdingselskap bør opprettes så tidlig som mulig, og aller helst før du har startet opp eget firma. Har du allerede startet opp kan du få rimelig hjelp fra oss.

Har du overskudd i firmaet ditt og ønsker å investere det i andre firmaer eller fond, har du tre valg.

Investere pengene fra firmaet i annet firma. Da vil ditt driftsselskap eie aksjene du kjøper. Går driftsfirmaet konkurs mister du også investeringene du har gjort.

Du kan ta ut pengene fra firmaet til deg personlig som et utbytte eller lønn, for så å investere pengene. Da får du en ganske heftig skatteregning hvor staten tar fra 30% og oppover av dine opptjente penger.

Tredje valg er å ha et Holdingselskap mellom driftsselskapet ditt og deg selv. Da vil du kunne investere opptjente midler før du må skatte personlig, Holdingselskapet skjermer deg fra en eventuell konkurs, slik at oppsparte midler og andre investeringer ikke blir med i dragsuget. Du kan i tillegg re-investere gevinsten tilnærmet skattefritt i årene som kommer.

Konkurs

Konkurs er noe som de fleste av oss ikke tenker på før det er for sent, men det er en reell risiko ved å drive eget firma. Det verste med en konkurs er at de fleste ikke ser den komme, og i det vi ser konkursen komme er det for sent å sikre eiendelene. Skatteetaten og tingretten kan omgjøre og kreve tilbakebetaling av eventuelle tidligere utbetalinger du har gjort nært opp til en konkurs. I verste fall kan utbetalinger så langt tilbake som 2 år kreves tilbakebetalt. Dette gjør at man må sikre seg på et tidlig tidspunkt.

Ved å ha et Holdingselskap mellom deg og driftsselskapet skjermer du overskudd i gode perioder fra å bli tatt fra deg i dårlige perioder. Det samme gjelder investeringer som du måtte gjøre eller kontantbeholdningen du kanskje har bygget opp. Ved en eventuell konkurs i driftsselskapet ditt vil ikke noen kunne kreve eiendeler i ditt Holdingselskap.

Nav

En annen ting som mange ikke tenker over er at ytelser fra det offentlige er begrenset når du selv arbeider i firmaet du eier. Du har rett til de samme ytelsene som andre arbeidstakere, selv om du betaler den samme skatten og arbeidsgiveravgift for deg selv. Dette slår verst ut på sykepenger, arbeidsledighetstrygd og dagpenger.

Ved å ha et Holdingselskap mellom deg som ansatt i eget firma, og firmaet er du ikke lengre direkte ansatt i eget firma og du får samme rettigheter som alle andre arbeidstakere. Dette er noe svært mange ikke oppdager før det er for sent.

HaaS

Heldigvis finnes det enkle løsninger, om du skal starte for deg selv, eller om du allerede har startet, så kan vi i HaaS hjelpe deg på en god og rimelig måte. Vi tar oss av alle papirene og frister. På den måten kan du se frem til en trygg, god og sikker fremtid.